Miroslav Andreevski

Miroslav Andreevski Alma Mater University of Belgrade. Reference librarian at the Faculty of Security - Skopje, University of Sts. Kliment Ohridski - Bitola. Odgovoren urednik na spisanieto “Amicorum”, prviot broj izleze vo maj 2014 godina