Blog

Tempi passati tempi belli

Lovci na kačkete

Učenih ljudi i velike gospode je dosta,

ali valjanih i poštenih slugu je malo!

Ante Kovačić 

»Pre svega morate znati da su tamo svi lovci, od najvećeg do najmanjeg. Taraskonci su strasni lovci, i to još iz mitoloških vremena kada je Taraska orgijala po gradskim močvarama i kada su ondašnji Taraskonci podizali hajke na nju. Bilo je davno kao što vidite.

Ma koliko divlje životinje bile glupe, shvatićete da su naposletku počele da se čuvaju.Elem svake nedelje ujutru, Taraskon se laća oružja i izlazi izvan svojih zidina, s torbom na leđima, s puškom o ramenu, s čitavim buljukom pasa, lasica obučenih za lov na zečeve, s trubama, lovačkim rogovima. Bio je to divan prizor. . . po nesreći, divljači nije bilo, ni od korova.

Na pet milja oko Taraskona jazbine su prazne, gnezda napuštena. Nigde jednog kosa, nigde jedne prepelice, ni najmanjeg zečića, ni najmanjeg prdavca.

Veoma su međutim primamljivi, ti ubavi taraskonski brežuljci, puni mirisa na mirtu, na lavendulu, na ruzmarin; a đavolski je ukusno i ono krasno maskatsko grožđe što puca od šećera i što je stepenasto nanizano po obalama Rone. . . Da, ali iza toga je Taraskon, a u majušnom svetu dlakom i perjem odraslih stvorenja. Taraskon je veoma rđavo zabeležen. I same ptice selice su ga obeležile velikim krstom na svojim putničkim mapama, te kad divlje plovke, spuštajući se ka  Kamargu u dugačkim trouglima, opaze izdaleka gradske zvonike, ona sa čela počne da krešti iz svega glasa:

„Nailazi Taraskon!. . . Nailazi Taraskon!“ – i celo društvo pravi zaokretNASTAVLJA SE

Alfons Dode своето дело “Tartaren Taraskonac” прв пат го објавува од 1872 до 1890 година. Своите „Тарасконци“ ги представува на начин кој може слободно да го примениме и во нашите сегашни општествени прилики. Од тоа дека сите се „ловџии“ и тоа не било какви туку многу „успешни ловџии“ и тоа уште од митолошките времиња. Иако располагаме со извонредни предели, како што ги опишува Alfons Dode во ова свое дело. Сепак и нашиве предели иако се прекрасни дури и „птиците преселници“ ги избегнуваат. Но во сегашно време и домашните ликови почнуваат да ги избегнуваат. Најверојатно бидејќи не можат да се вклопат во ова наше сериозно и одговорно „ловечко друштво“ на многу страствени и успешни ловџии.